Úřad | Návštěvnost úřadu

Poskytování služeb obyvatelům je základním posláním samosprávy města. Každý měsíc se naši úředníci v rámci všech agend osobně věnují téměř 16 tisícům návštěvníků.

Ukazatel poskytuje informaci o celkovém počtu návštěv úřadu města za rok.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2013 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Návštěvnost úřadu v letech 2020 a 2021 poznamenala pandemie koronaviru. “

Rok 
návštěvníků 
Žádná data k zobrazení