Úřad | Objednání na úřad přes internet

Objednávkový systém přes internet je v dnešní době využíván v mnoha oblastech každodenního života. Proto vycházíme vstříc našim občanům a umožňujeme jim využívat tento pohodlný objednávkový systém.

Elektronické objednání vede k minimalizaci front na úřadech* a efektivnějšímu vytížení našich zaměstnanců. Návštěvnost úřadu v letech 2020 a 2021 poznamenala pandemie koronaviru. V době nouzového stavu magistrát využíval telefonický systém objednání a v něm nebyla vedena statistika.

Maximální prahová hodnota je vyjádřena jako 100 % návštěvníků úřadu.

Věděli jste, že:

„V letech 2013 a 2014 byl zaznamenán nárůst počtu objednání přes internet k počtu fyzických návštěv úřadu. Od té doby klesal. Výjimkou byl rok rekordní 2019.

Rok 
% 
Žádná data k zobrazení