Úřad | Úvěry a komunální dluhopisy

Jednou z našich klíčových priorit je udržení finančního zdraví města a vyrovnaného rozpočtového hospodaření, které nám umožní pokrýt z rozpočtu města základní potřeby našich občanů.

Výsledek vyjadřuje objem závazků města z čerpaných úvěrů a komunálních dluhopisů k 31. 12. daného roku. Poskytuje jednoduchou informaci o hospodaření města a nakládání s jeho majetkem. Rozvahová zadluženost se v roce 2020 snížila o 100 mil. Kč splátkami směnečného programu; nový úvěr čerpán nebyl.

Maximální prahovou hodnotu představuje maximum z roku 2012.

Věděli jste, že:

„Celková hodnota dluhu města byla v roce 2020 nejnižší za poslední roky.“

Rok 
mld. Kč 
Žádná data k zobrazení