Úřad | Úvěry a komunální dluhopisy

Jednou z našich klíčových priorit je udržení finančního zdraví města a vyrovnaného rozpočtového hospodaření, které nám umožní pokrýt z rozpočtu města základní potřeby našich občanů.

Výsledek vyjadřuje objem závazků města z čerpaných úvěrů a komunálních dluhopisů k 31. 12. daného roku. Poskytuje jednoduchou informaci o hospodaření města a nakládání s jeho majetkem*. Rozvahová zadluženost se v roce 2018 díky refinancování snížila o 300 mil. Kč a další změny jsou způsobeny čerpáním krátkodobých úvěrů.

Maximální prahovou hodnotu představuje maximum z roku 2012.

Věděli jste, že:

„Celková hodnota úvěrů a dluhopisů, které město splácí, byla v roce 2018 nejnižší za poslední roky.“

Rok 
mld. Kč 
Žádná data k zobrazení