Úřad | Úvěry a komunální dluhopisy

Jednou z našich klíčových priorit je udržení finančního zdraví města a vyrovnaného rozpočtového hospodaření, které nám umožní pokrýt z rozpočtu města základní potřeby našich občanů.

Výsledek vyjadřuje objem závazků města z čerpaných úvěrů a komunálních dluhopisů k 31. 12. daného roku. Poskytuje jednoduchou informaci o hospodaření města a nakládání s jeho majetkem. Rozvahová zadluženost se v roce 2021 zvýšila o 100 mil. Kč přijetím střednědobého úvěru na financování zejména investičních potřeb roku 2022.

Maximální prahovou hodnotu představuje maximum z roku 2012.

Věděli jste, že:

„Celková hodnota dluhu města byla v roce 2021 druhá nejnižší za poslední roky.“

Rok 
mld. Kč 
Žádná data k zobrazení