Úřad | Dluhová služba města

Za schopnost efektivně hospodařit s finančními prostředky považuje vedení města i schopnost udržet přiměřenou výši nákladů na dluhovou službu.

Ukazatel vyjadřuje, kolik musí město ze svého rozpočtu ročně vynaložit na splátky jistiny a úroků půjčených prostředků. Dluhová služby se zde od roku 2022 snižuje o část zaplacených úroků, kterou banka městu při vysokých tržních úrokových sazbách vrací zpět na základě úrokového zajištění dlouhodobého úvěru.

Věděli jste, že:

„Vyšší částky v letech 2014, 2015 a 2018 obsahují splacení (odkup) částí komunálního dluhopisu, do částky roku 2021 se promítlo ukončení směnečného programu (jeho přefinancování novým dlouhodobým úvěrem).“

Rok 
mil. Kč 
Žádná data k zobrazení