Úřad | Dluhová služba města

Za schopnost efektivně hospodařit s finančními prostředky považuje vedení města i schopnost udržet přiměřenou výši nákladů na dluhovou službu.

Ukazatel vyjadřuje, kolik musí město ze svého rozpočtu ročně vynaložit na splátky jistiny a úroků půjčených prostředků.

Věděli jste, že:

„Vyšší částky v letech 2014, 2015 a 2018 obsahují splacení (odkup) částí komunálního dluhopisu, do částky roku 2021 se promítá ukončení směnečného programu (jeho přefinancování novým dlouhodobým úvěrem).“

Rok 
mil. Kč 
Žádná data k zobrazení