Úřad | Regulace hazardu

Regulace hazardu na komunální úrovni patří mezi důležité agendy města. Větší kontrola a dohled nad hazardem nám umožňují postupné omezování těchto zařízení a jejich udržení v dostatečné vzdálenosti od míst, jako jsou školy a nemocnice.

Ukazatel celkového počtu VHP provozoven přehledně znázorňuje pokrok vedení města při regulaci počtu* těchto zařízení.

Maximální prahovou hodnotu představuje maximum z roku 2012.

Věděli jste, že:

„Počet heren a kasin v Liberci poklesl nejvíce v roce 2018, a to o 58.“

Rok 
heren 
Žádná data k zobrazení