Úřad | Pracovníci veřejně prospěšných prací

Využívání pracovníků veřejně prospěšných prací je jedním z nástrojů, jak město může město efektivně a s minimálními náklady využít uchazeče o zaměstnání k zušlechťování veřejných prostranství, budov a odstraňování vandalství.

Ukazatel udává celkový počet odpracovaných hodin v daném roce. Zachycuje schopnost města* vytvářet pracovní příležitosti pro uchazeče do zaměstnání zapojováním do údržbových a úklidových služeb.

Počet lidí, kteří v daném roce vykonávají veřejně prospěšné práce, dosahuje v posledních letech počtu 45 osob. Pokles v posledních letech je ovlivněn pandemií koronaviru (vysoká nemocnost a karantény).

Věděli jste, že:

„Počet lidí, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce v posledních letech poklesl, tím i počet odpracovaných hodin ročně.“

Rok 
hodiny 
Žádná data k zobrazení