Úřad | Počet podaných žádostí o občanský průkaz

Počet podaných žádostí o občanský průkaz na Magistrátu města Liberec.

Věděli jste, že:

O vydání občanského průkazu může občan požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností; v případě vydání osobního dokladu ve zkrácené lhůtě i u Ministerstva vnitra ČR.

Rok 
žádosti 
Žádná data k zobrazení