Úřad | Počet podaných žádostí o cestovní pas

Počet podaných žádostí o cestovní pas na Magistrátu města Liberec.

Věděli jste, že:

Jako státní příslušník členské země EU nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz.

Rok 
žádosti 
Žádná data k zobrazení