Úřad | Počet nově přihlášených osob k trvalému pobytu v Liberci

Věděli jste, že:

Počet obyvatel Liberce v roce 2021 dosáhl 104 261.

Rok 
osob 
Žádná data k zobrazení