Bezpečnost | Strážníci Městské policie

Zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku patří mezi základní priority našeho města. Osobně na to dohlížejí strážníci a strážnice Městské policie.

Město zlepšuje zajištění pořádku* postupným navyšováním počtu pracovníků Městské policie. Ukazatel udává celkový počet strážníků Městské policie Liberec.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

"Ve městě dohlíží na bezpečnost občanů sedm desítek strážníků a strážnic Městské policie."

Rok 
strážníků 
Žádná data k zobrazení