Bezpečnost | Počet přestupků

Strážníci Městské policie zostřili dohled na veřejný pořádek ve městě. Vývoj počtu přestupků, které řešili naši strážníci, můžete sledovat pomocí tohoto ukazatele.

Tento ukazatel udává počet přestupků řešených strážníky Městské policie v daném roce. Pomáhá monitorovat situaci ve městě a slouží jako podklad pro zavedení kroků*, které povedou ke zvýšení bezpečnosti ve městě.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

*„Omezení/potlačení negativního chování problematických skupin obyvatel zejména na exponovaných veřejných prostranstvích prostřednictvím legislativních opatření (městské vyhlášky)“ - SPRM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„V roce 2014 došlo od roku 2012 k nárůstu počtu přestupků, ročně řešených Městskou policií, o více než 7 % na více než 20 tisíc.“

Rok 
přestupků 
Žádná data k zobrazení