Doprava | Počet linek MHD

Vedení města má zájem na neustálém zkvalitňování městské hromadné dopravy jako služby obyvatelstvu i důležitého nástroje pro omezování podílu individuální automobilové dopravy. Touto cestou chce propagovat MHD jako kvalitní alternativu k automobilové dopravě a motivovat občany města k jejímu dalšímu využívání.

Ukazatel udává celkový počet linek v MHD, které provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (tramvaje a autobusy) v daném roce. Ukazuje, jak se vyvíjí obslužnost MHD* v obou městech.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

*„Průběžná optimalizace rozložení spojů MHD (intervaly v celodenní i celotýdenní době), pokrytí území zastávkami MHD, trasy MHD.“ „Vytvoření jednoduchého grafického pasportu bezbariérových tras s vyznačením bariér a objízdných tras a jeho zveřejnění.“ - SPRM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„Liberečtí občané a návštěvníci města mají k dispozici více jak čtyři desítky autobusových a tramvajových linek MHD.“

Rok 
linek 
Žádná data k zobrazení