Doprava | Počet nasazených vozidel MHD

Autobusové a tramvajové linky MHD jsou provozovány různými typy autobusů a tramvají, s ohledem na občany s omezenou mobilitou a s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí.

Ukazatel udává počet nasazených vozidel MHD, které provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (tramvaje a autobusy) v daném roce. Ukazuje, jak se vyvíjí obslužnost MHD* v obou městech.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

*„Snížení emisí z dopravy modernizací vozového parku MHD a zaváděním ekologických dopravních prostředků.“ - SPRM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„Počet vozidel MHD v roce 2014 meziročně narostl o 4 % na 212 autobusů a tramvají.“

Rok 
vozidel 
Žádná data k zobrazení