Doprava | Délka cyklostezek

Využívání cyklistické dopravy se postupně stává součástí každodenního života řady obyvatel. Vedení města chce i nadále otevírat město cyklistům a snaží se zároveň zajistit jejich bezpečnost.

Ukazatel podává informaci o celkové délce cyklostezek (stezek pro cyklisty, samostatných pruhů pro cyklisty a nebo smíšených stezek pro chodce a cyklisty) v kilometrech v daném roce. Umožňuje sledovat vývoj délky nových a stávajících cyklostezek. Zároveň vypovídá o tom, jak město postupně vychází vstříc potřebám cyklistické dopravy.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2015 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„V porovnání s rokem 2012 se délka cyklostezek k letošnímu roku téměř ztrojnásobila.“

Rok 
km 
Žádná data k zobrazení