Doprava | Délka linek MHD

Vedení města usiluje o poskytování co nejlepších dopravních služeb* obyvatelům a návštěvníkům.

O kvalitě sítě městské hromadné dopravy a rozsahu její obslužnosti vypovídá i ukazatel, který sleduje meziroční vývoj délky linek městské hromadné dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou).

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

*„Průběžná optimalizace rozložení spojů MHD (intervaly v celodenní i celotýdenní době), pokrytí území zastávkami MHD, trasyMHD.“ - SPRM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„Délku tras MHD se daří udržovat na konstatní úrovni. V roce 2014 dosáhla celková délka linek MHD 629 km.“

Rok 
km 
Žádná data k zobrazení