Doprava | Cestující MHD

Prostřednictvím tohoto ukazatele sledujeme úspěšnost města při motivaci občanů k většímu využívání MHD.

Celkový počet přepravených osob v daném roce, vyjádřený tímto ukazatelem, podává informaci o využívání MHD obyvateli a návštěvníky měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Tato data poskytují městu zpětnou vazbu pro další opatření k jejímu zkvalitňování*.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2013 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„V posledních dvou letech ovlivnila počet cestujících MHD pandemie koronaviru.“

Rok 
mil. cestujících 
Žádná data k zobrazení