Životní prostředí | Plocha zeleně ve městě

Zeleň ve městě je vnímána jako místo pro odpočinek a volný čas. Město se snaží vylepšovat životní podmínky obyvatelstva právě i rozšiřováním zelených ploch.

Ukazatel umožňuje občanům sledovat, jak se ročně vyvíjí velikost zelených ploch, které mohou využívat.

Maximální prahová hodnota vychází z hodnoty roku 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

*„Zvyšování kvality veřejného prostranství doplňováním kvalitní veřejné zeleně.“ - SPRM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„V roce 2014 zaujímala plocha zeleně na území města 51 km2.“

Rok 
km2 
Žádná data k zobrazení