Životní prostředí | Plocha zeleně ve městě

Zeleň ve městě je vnímána jako místo pro odpočinek a volný čas. Město se snaží vylepšovat životní podmínky obyvatelstva právě i rozšiřováním zelených ploch. Zahrnuje lesy, nelesní stromovou a křovištní vegetaci, sídelní vegetaci, trvalý travní porost (louky, pastviny), sady, zahrady a zahrádkářské osady.

Ukazatel umožňuje občanům sledovat, jak se ročně vyvíjí velikost zelených ploch, které mohou využívat.

Zdroj dat: Územní studie zeleně, projekt BIDELIN

Věděli jste, že:

„V roce 2019 zaujímala plocha zeleně na území města 8761 hektarů.“

Rok 
ha 
Žádná data k zobrazení