Životní prostředí | Podíl plochy zeleně na celkové ploše

O možnostech využívání zeleně pro volný čas a relaxaci vypovídá i podíl zeleně na celkové ploše města.

Prostřednictvím tohoto ukazatele můžete získat reálnou představu o tom, jakou plochu jejich města tvoří zeleň.

Maximální prahová hodnota je vyjádřena jako 100 % rozlohy města.

*„Zvyšování kvality veřejného prostranství doplňováním kvalitní veřejné zeleně.“ - SPRM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„V minulém roce tvořila zeleň na území města téměř polovinu jeho rozlohy, konkrétně se jedná o více než 48%.“

Rok 
% 
Žádná data k zobrazení