Životní prostředí | Materiálové využívání komunálního odpadu

Ukazatel podává informaci o tom, jaký podíl na celkovém množství směsného komunálního odpadu byl vytříděn pro materiálové využití.

Umožňuje plánovat a provádět kroky* nutné k dalšímu rozšíření materiálového využívání komunálního odpadu.

Maximální prahová hodnota je vyjádřena jako 100 % množství směsného komunálního odpadu ve městě. Příčinou skoku v roce 2018 je zapojení výkupen do systému města.

Věděli jste, že:

„Více než 13 % z celkové produkce komunálního odpadu se materiálově využije.“

Rok 
tun 
Žádná data k zobrazení