Životní prostředí | Energetické využívání směsného komunálního odpadu

Ukazatel podává informaci o tom, jaký podíl na celkovém množství směsného komunálního odpadu byl energeticky využit*.

Umožňuje sledovat meziroční vývoj objemu odpadů, využitých v městské spalovně na výrobu tepla a elektřiny.

Maximální prahová hodnota je vyjádřena jako 100 % množství směsného komunálního odpadu ve městě.

*„ Zajistit energetické využívání směsného komunálního odpadu.“ - POH SM Liberec

Věděli jste, že:

„Více než 80 % z celkové produkce směsného komunálního odpadu se energeticky využije.“

Rok 
tun 
Žádná data k zobrazení