Cestovní ruch | Počet návštěvníků divadla

Ukazatel podává informaci o roční návštěvnosti Divadla F. X. Šaldy v Liberci, na obou domovských scénách – Šaldovo divadlo a Malé divadlo.

Umožňuje meziroční srovnání atraktivity divadla pro návštěvníky* a poskytuje vedení města zpětnou vazbu pro jeho rozvoj, zkvalitňování a financování.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2013 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Ročně navštíví Divadlo F. X. Šaldy více než 70 tisíc diváků. V posledních letech návštěvnost poznamenala pandemie koronaviru (uzavření divadel).“

Rok 
návštěvníků 
Žádná data k zobrazení