Cestovní ruch | Počet návštěvníků ZOO

Ukazatel podává informaci o roční návštěvnosti ZOO Liberec.

Umožňuje meziroční srovnání atraktivity ZOO pro návštěvníky z řad občanů, návštěvníků a turistů*. Dále umožňuje sestavit pořadí nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Liberci. Poskytuje také zpětnou vazbu pro jeho rozvoj, zkvalitňování a financování.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2012 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„ZOO Liberec každoročně přiláká více než 410 000 návštěvníků a je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Liberci.“

Rok 
návštěvníků 
Žádná data k zobrazení