Cestovní ruch | Počet návštěvníků botanické zahrady

Ukazatel podává informaci o roční návštěvnosti liberecké botanické zahrady.

Sledování návštěvnosti umožňuje sledovat atraktivitu botanické zahrady, vyjádřenou celkovým počtem návštěvníků, v jednotlivých letech*.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2012 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Návštěvnost botanické zahrady se každoročně pohybuje kolem 50 tisíc návštěvníků.“

Rok 
návštěvníků 
Žádná data k zobrazení