Cestovní ruch | Počet návštěvníků centra iQLANDIA

Science centrum iQLANDIA je od roku 2014 nedílnou součástí našeho města a ročně přiláká statisíce návštěvníků. Je využíváno nejen v rámci volného času, ale také ke vzdělávacím účelům.

Ukazatel podává informaci o roční návštěvnosti science centra iQLANDIA*. Umožňuje sestavit pořadí nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Liberci.

Maximální prahová hodnota vychází z hodnoty roku 2014 navýšené o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Hned v prvním roce provozu centra jeho služeb využilo 370 000 návštěvníků.“

Rok 
návštěvníků 
Žádná data k zobrazení