Cestovní ruch | Počet návštěvníků divadla

Ukazatel podává informaci o roční návštěvnosti Naivního divadla v Liberci.

Umožňuje meziroční srovnání atraktivity divadla pro návštěvníky* a poskytuje vedení města zpětnou vazbu pro jeho rozvoj, zkvalitňování a financování.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2013 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Ročně navštíví Naivní divadlo Liberec téměř 50 tisíc diváků.“

Rok 
návštěvníků 
Žádná data k zobrazení