Školství | Počet míst v MŠ

Aktuality o počtu míst v mateřských školách zřízených městem patří mezi dlouhodobě nejžádanější informace. Vedení města aktivně přistupuje k řešení otázky dostatečného počtu míst v mateřských školách zřízených městem.

Ukazatel poskytuje přehled o vývoji počtu míst v MŠ* v jednotlivých letech.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2015 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Počet míst v MŠ v roce 2017 dosáhl 3 030.“

Rok 
míst 
Žádná data k zobrazení