Školství | Počet míst v ZŠ

Aktuality o počtu míst v základních školách zřízených městem patří mezi dlouhodobě nejžádanější informace ze strany našich občanů. Vedení města aktivně přistupuje k řešení otázky dostatečného počtu míst v ZŠ.

Ukazatel poskytuje přehled o vývoji počtu míst v ZŠ a reflektuje kroky* vedení města reagujícího na demografické změny a aktuální kapacitní potřeby.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2015 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

*„Připravíme analýzu sítě školských zařízení a zajistíme dostatečnou kapacitu škol i školek, která bude odpovídat současným potřebám Liberečanů i budoucímu demografickému vývoji.“ - SRPM (aktualizace 2015)

Věděli jste, že:

„Počet míst v ZŠ v roce 2019 dosáhl 9946 míst, což je o 1080 míst více než v roce 2013.“

Rok 
míst 
Žádná data k zobrazení