Vybavenost | Personál pečovatelské služby

Pro poskytování pečovatelských služeb ve městě je nezbytné zajistit dostatečný personál. Ukazatel podává informace o vývoji počtu personálu pečovatelských služeb ve městě.

Poskytuje informace nejen občanům při řešení životních situací, ale městu jakožto zřizovateli dává zpětnou vazbu pro zajištění finančních zdrojů a dostatečného personálu* pro zajišťování pečovatelské služby.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Počet personálu pečovatelské služby zaznamenával v posledních letech nárůst. V roce 2017 poskytovalo tyto služby 156 pracovníků.“

Rok 
osob 
Žádná data k zobrazení