Vybavenost | Kapacita služeb pro seniory

Služby pro seniory představují koncept kvalitního bydlení, které je doplněno o sociální a zdravotní péči.

Tento ukazatel poskytuje každoroční srovnání vývoje kapacity služeb pro seniory. Na základě těchto údajů v souladu s demografickou situací ve městě může vedení města reagovat na změny v poptávce po tomto typu služeb.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Počet dostupných míst v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory a v pobytových odlehčovacích službách v roce 2023 dosáhnul 898 míst.“

Rok 
lůžek 
Žádná data k zobrazení